150218 column PH 17

Er is alweer een nieuw initiatief tegen voedselverspilling: kliekipedia.nl. Een campagne van de Stichting Ideële Reclame (SIRE) moet eraan bijdragen dat consumenten de verspilling van voeding aan banden leggen. Via de website kan de consument inspiratie opdoen om van kliekjes iets lekkers te maken.

De gemiddelde Nederlander gooit jaarlijks 50 kilo voedsel weg. Dit is 14 procent van wat je totaal aan voeding koopt. De site bevat allerhande simpele tips om minder voedsel te verspillen, zoals boodschappenlijstjes maken, op maat koken, etc. Het valt echter te betwijfelen of deze nieuwe campagne daadwerkelijk het consumentengedrag gaat beïnvloeden. Een ieder vindt het weliswaar shockerend dat er zoveel voedsel wordt verspild en is zich ervan bewust dat dit moet veranderen, maar vervolgens gebeurt er verder niets. Alleen bewustwording bij consumenten kweken is namelijk niet genoeg. Een ander recent initiatief zijn zogenaamde ‘FoodBattles’ waarbij mensen in vereniging- of buurtverband met behulp van een dagboek gedurende een aantal weken met elkaar vergelijken wat ze aan voedsel verspillen. Vorig najaar vond de FoodBattle Haaglanden plaats. Het Team Haaglanden nam het in de battle op tegen CDA Vrouwen, Vrouwenbeweging Passage, Christenunie en Damn Food Waste. FoodBattle.nl is een initiatief van de Universiteit Wageningen, Milieu Centraal en het Voedingscentrum en wordt gefinancierd door diverse ministeries en uit Europese subsidie. De resultaten van de FoodBattle Haaglanden worden al maandenlang beloofd op de website. Geen van de woordvoerders van de deelnemende partijen was bereikbaar voor commentaar.

Nederland heeft minstens ieder jaar een andere dure(!) campagne om voedselverspilling tegen te gaan. In Engeland bestaat al jarenlang de ‘love food, hate waste’-campagne (houd van voedsel, haat afval) die samen door de overheid en het bedrijfsleven wordt gevoerd. Naar aanleiding hiervan zijn bedrijven bijvoorbeeld langer houdbare producten gaan leveren en hebben ze de grootte van porties aangepast. Dit project is er daadwerkelijk in geslaagd de voedselverspilling in Engeland terug te dringen. Vooralsnog zullen wij het in Nederland moeten doen met talloze bewustwordingscampagnes waarbij de bal uitsluitend bij de consument ligt en met de terugkeer van kliekjesdag.

Therese M. Flemminks